Microsoft 365 – Scoutnet synk

Synkronisering av användarkonton och grupper med användardata Scoutnet.

Microsoft 365

Denna funktion kräver Microsoft 365 (e-post, fillagring, kalender, m.m.) som Microsoft erbjuder gratis till ideella föreningar.

Om synkroniseringen

Du kan med dessa program synkronisera användarkonton med personer i Scoutnet som har en funktionärsroll samt synkronisera grupper med e-postlistor i Scoutnet. Du kan använda dessa som e-postlistor eller som att lägg till att en specifik grupp ger behörighet till mappar i OneDrive.

Modulen Office365-Scoutnet-synk är tänkt att användas i Azure automation, och köras ifrån en runbook. Microsoft Azure Sponsorship ingår när man får Microsoft Office 365 non-profit.

ScoutID

Kombinera med ScoutID för enklare inloggning i G Suite

Installationspaket

Hämta installationspaket och läs installationsanvisning på GitHub: https://github.com/scouternasetjanster/Office365-Scoutnet-synk