Vision

Vision för #scouternasetjanster
Sammanhängande e-tjänster som gör det lätt att bli – och att vara – scout, förälder, ledare, funktionär och arrangör i scouterna.
Detta leder till att vi blir fler och behåller fler, har roligare, syns mer …
Vi har en massa data, bl.a. i vårt medlemsregister, som kan hjälpa till med kommunikation med och mellan medlemmarna men även kan hjälpa oss förstå vår verksamhet bättre.
Vi vill utnyttja denna data och presentera den på lämpligt sätt på lämplig plats.

Strategi

  • Ideell grupp för att utveckla e-tjänster.
  • Erbjuda validerade e-tjänster utvecklade av ideella IT-gruppen för verksamhetsstöd till kårerna.
  • Medlemsdata lagrade centralt med Scoutnet som databas.
  • API för integration av centralt utvecklade delsystem och e-tjänster.
  • Intern användning och support av API (kompetens- och resursfråga).
  • Separata system för separata behov (utveckla nytt utanför Scoutnet).
  • Göra data/tjänst tillgängligt vid behov för att uppfylla GDPR (istället för nerladdning av Excel till dropbox).
  • Samla och utveckla kompetens kring verksamhetsstödjande e-tjänster.