ScoutId

scouternasetjänster_tweet

Single Sign On

För att ledare (och scouter) ska kunna logga in på kårens site och ta del av mer information och för att själva kunna publicera information, har vi utvecklat ScoutId för gemensam inloggning, s.k. SSO (Single Sign On).
Ser du denna logga kan du logga in med ScoutID.

Inloggning till flera siter samtidigt

Systemet erbjuder inloggning för t.ex. kårsiter, utbildningssiter m.fl. Redan idag kan kårsiter och andra byggda på bl.a. WordPress (även  Scouternas gemensamma multisite), Drupal och Joomla utnyttja tjänsten via en tillgänglig plugin från miniOrange

Exempel på siter

  • WordPress kår- eller funktionssida √
  • Joomla, kår- eller funktionssida √
  • Google G Suite √
  • Trygga Möten Webbkurs (kommer)
  • Scouternas gemensamma WordPress (kommer)
  • Aktivitetsbanken (kommer)
  • Scoutshopen (kommer kanske?)
  • Office 365 (kommer kanske?)

Olika databaser möjliga

Id-källa kommer initialt vara Scoutnet (man loggar in med medlemsnummer och lösenord från Scoutnet) men även andra källor för övriga samverkansorganisationer och personal är aktuella.

Demo

Demo finns på http://eservice.scout.se men konfiguration krävs både centralt och lokalt för  att ge rätt behörighet och åtkomst.

Intresserad?

Har du en site som vänder sig till alla eller några av Scouternas medlemmar och vill erbjuda en enkel inloggning, kontakta oss i så fall snarast för vidare diskussion.