Arbetsgrupp

Vill du göra det enklare och roligare att vara scout, ledare, och kårfunktionär genom att skapa fler och bättre digitala verktyg? Tycker du att datorer, design, eller projektledning är något du vill ägna mer tid åt?

Då är arbetsgruppen för Scouternas e-tjänster något för dig! Gruppen ansvarar för planering, utveckling, och support av vissa av de digitala verktyg som Scouterna tillhandahåller till kårer och medlemmar.

Planering

För att leverera det stöd våra medlemmar behöver och förväntar sig behöver vi planera vårt arbete. Vi jobbar både långsiktigt med strategisk planering och med projektledning av de drift- och utvecklingsprojekt vi valt att genomföra.

Vi söker för närvarande efter personer som vill hjälpa oss med:

  • Behovsanalys (prata med medlemmar och kårer och ta reda hur ett specifikt verktyg ska fungera)
  • Projektledning av specifika utvecklingsprojekt

Utveckling

Vi utvecklar nya funktioner som många kan ta del av. Det kan vara plugins till WorPress eller Joomla eller separata system, som förteckning över alla scoutstugor, närvaroapplikation m.m. Genom att samarbeta kan vi uträtta mer. Vi har också erfarenhet och kännedom om andra system och Scoutnet och ScoutId API och kan därför hjälpas åt att integrera dessa fint.

Vi söker för närvarande efter personer som vill hjälpa oss med:

  • UX-design av webbapplikationer
  • Integration mellan Office365, Scoutnet och ScoutID.

Support och Kommunikation

IT är ibland krångligt att införa och använda. Då behöver det finnas hjälp till hands. Vi levererar support i form av manualer, FAQ och supportforum. Den tekniska kompetensen står våra utvecklare för men kommunikation med användarna är en egen kompetens.

Vi söker för närvarande efter personer som vill hjälpa oss med:

  • Att skriva manualer och FAQ
  • Att svara på frågor och sprida kunskap om e-tjänster i sociala medier
  • Att fånga upp behov av nya e-tjänster.