Fristående prognosprogram som visar antalet på respektive avdelning nu och antal nästa år. Detta program är gjort i php och kräver egen server för att kunna köras.

Installationspaket

Hämta installationspaket och läs installationsanvisning på GitHub: http://github.com/scouternasetjanster/Prognos