Vision

Vision för #scouternasetjanster

Sammanhängande e-tjänster som gör det lätt att bli – och att vara – scout, förälder, ledare, funktionär och arrangör i scouterna.

Detta leder till att vi blir fler och behåller fler, har roligare, syns mer …

Vi har en massa data, bl.a. i vårt medlemsregister, som kan hjälpa till med kommunikation med och mellan medlemmarna men även kan hjälpa oss förstå vår verksamhet bättre.

Vi vill utnyttja denna data och presentera den på lämpligt sätt på lämplig plats.