Strategi

Strategi

  • Ideell grupp för att utveckla e-tjänster
  • Erbjuda validerade e-tjänster utvecklade av ideella IT-gruppen för verksamhetsstöd till kårerna
  • Medlemsdata lagrade centralt med Scoutnet som databas
  • API för integration av centralt utvecklade delsystem och e-tjänster
  • Intern användning och support av API (kompetens- och resursfråga)
  • Separata system för separata behov (utveckla nytt utanför Scoutnet)
  • Göra data/tjänst tillgängligt vid behov för att uppfylla GDPR (istället för nerladdning av Excel till dropbox)
  • Samla och utveckla kompetens kring verksamhetsstödjande e-tjänster.