Välkommen till Ideella IT-gruppen för verksamhetsstöd och Scouternas e-tjänster

Varmt välkomna till Ideella IT-gruppen för verksamhetsstöd och Scouternas e-tjänster.

Här informerar vi om vårt arbete som går ut på att göra det lättare att vara scout och ledare genomatt använda och tillhandahålla den information om våra medlemmar som finns i Scouternas medlemsregister Scoutnet utan att göra avkall på säkerhet och integritet och utan att i onödan sprida medlemsinformaton i t.ex. Excel.

#scouternasetjanster