Forum för diskussion och hjälp

Använder du en av våra e-tjänster och vill komma i kontakt med andra för att ställa frågor eller föreslå förbättringar, gå med i vår Facebook grupp: https://www.facebook.com/groups/scouternasetjanster/
Vi bl.a. kommer diskutera säkerhetsaspekter och Du måste därför ange Scoutkår, Roll och medlemsnummer för att vi ska kunna verifiera att du är Scoutledare.