Utvecklare till Scouternas e-tjänster

Vi söker medlemmar till gruppen, främst programmerare med kännedom om PHP och WordPress.

För närvarande arbetar vi med ett kårformulär för intresseanmälan med central registrering i Scoutnet samt moduler som kan presentera information från Scoutnet bl.a. om kårens ledare i WP.

 

Utvecklare till Scouternas e-tjänster

Tillsammans kan vi göra mer!
Scouterna ger över 65 700 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har 100 års erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla. Hur vill du vara med och bidra?

Nu händer det, nu kommer Scouternas e-tjänster! Sammanhängande e-tjänster som gör det lätt att bli – och att vara – scout, förälder, ledare, funktionär och arrangör i scouterna Vill du vara med? Då är det här uppdraget för dig!

Scouternas e-tjänster tar sin utgångspunkt i den medlemsdata som idag finns i Scoutnet och vill ta tillvara den fulla potentialen i detta, genom dels utveckling av det befintliga Scoutnet men också genom fristående applikationer som ligger utanför.

För att lyckas med detta behövs en ideell grupp bestående av utvecklare, tekniker, testare, informatörer och utbildare. Gruppen är i en uppstartsfas och består idag av en ideell lednings- och planeringspatrull och har samverkan med Scoutnets systemägare, förvaltare och utvecklare.

Vi söker dig som känner dig bekväm med en eller fler av följande punkter:

  • Webbutveckling i PHP
  • WordPress konfiguration/administration och gärna utveckling av plugins
  • Modern responsiv frontendutveckling i HTML, CSS och JavaScript
  • Integrationer mot andra system via Json API

Eftersom vi jobbar ideellt men samtidigt vill producera behöver du tycka det är kul att jobba intensivt under kortare perioder med fokus på leverans. Gruppen kommer primärt att hålla kontakten via virtuella mötesplatser men kommer även erbjuda fysiska träffar.

Intresserad?
Sök uppdraget genom att klicka nedan och skapa din ansökan. Bifoga CV där din sakkompetens enligt ovan framgår.

Du kan kontakta Sven eller Magnus sven.jungmar@scouterna.se eller magnus.hasselquist@scouterna.se

Ansök