Forum för diskussion och hjälp

Använder du en av våra e-tjänster och vill komma i kontakt med andra för att ställa frågor eller föreslå förbättringar, gå med i vår Facebook grupp: https://www.facebook.com/groups/scouternasetjanster/ Vi bl.a. kommer diskutera säkerhetsaspekter och Du måste därför ange Scoutkår, Roll och Läs mer »

Utvecklare till Scouternas e-tjänster

Vi söker medlemmar till gruppen, främst programmerare med kännedom om PHP och WordPress. För närvarande arbetar vi med ett kårformulär för intresseanmälan med central registrering i Scoutnet samt moduler som kan presentera information från Scoutnet bl.a. om kårens ledare i Läs mer »

Välkommen till Ideella IT-gruppen för verksamhetsstöd och Scouternas e-tjänster

Varmt välkomna till Ideella IT-gruppen för verksamhetsstöd och Scouternas e-tjänster. Här informerar vi om vårt arbete som går ut på att göra det lättare att vara scout och ledare genomatt använda och tillhandahålla den information om våra medlemmar som finns Läs mer »