WordPress Kortkoder för data från Scoutnet

I de fall Scoutnet Widgets inte passar eller är tillräckligt finns det möjlighet att med hjälp av kortkoder i WP hämta data från Scoutnet och placera i valfri artikel och sida.

Kortkoder

För att slippa skriva och uppdatera namn på styrelseledamöter och för att visa både besökare och ledare medlemsstatistik på dina sidor i WordPress (tyvärr inte för Scouternas gemensamma multisite) kan du installera denna plugin för kortkoder. Det finns dels en färdig uppsättning kortkoder (se lista nedan) dels möjlighet att med hjälp av Scoutnets anpassade e-postlistor och det API varje sådan har skapa helt egna funktioner. I den löpande texten skriver du kortkoden, t.ex. [scoutnet styrelse=true],  som sedan ersätts med data från Scoutnet när sidan visas.

Dynamisk medlemsdata på hemsidan

Exempel på färdiga kortkoder:

  • Antal medlemmar (just nu)
  • Antal medlemmar per årskull, med staplar
  • Antal i väntelista (kö).
  • Intresseanmälningsformulär. Se även intresseanmälningsformulär.
  • Intresseanmälningsformulär (alternativ lösning)
  • Födelsedag idag
  • Styrelselista

Exempel på egna kortkoder (kräver konfiguration av e-postlistor i Scoutnet)

  • Lista på ledare som har gått Trygga Möten
  • Lista på ledare som fått förtjänstmärke
  • Lista på funktionärer

Demo

För demo se http://eservice.scout.se/kontakt/styrelsen/

Installationspaket

Plugin kan laddas ner för installation på egen standalone WordPress site från GitHub https://github.com/scouternasetjanster/wordpress-scoutnet